Bielostav strojné a prepravné služby, stavebné a zemné práce

Činnosť firmy:

 • výstavba inžinierskych sietí
 • výstavba priemyselných stavieb
 • výstavba komunikácii a spevnených plôch
  (cesty, parkoviská, objekty)
 • zemné práce
 • demolačné práce
 • rekultivačné práce
 • recyklácia betónu a stavebného odpadu
 • prenájom stavebných strojov
 • prenájom motorových vozidiel
 • autodoprava
 • práca autožeriavmi
 • oprava motorových vozidiel

 • obchodná činnosť
 • výroba drveného dolomitického kameniva
  (0-4, 0-8, 0-22, 0-32, 0-63, 0-100, 4-8, 4-22, 8-16, 8-22, 16-22, 22-63, 32-63)