Bielostav strojné a prepravné služby, stavebné a zemné práce

Od 1.12.2006 prevádzkujeme lom Poniky - Bôrovie, kde vykonávame ťažbu dolomitického kameňa a jeho následné spracovanie na rôzne druhy pieskov, štrkov a drveného kameňiva. Na uvedené druhy kameniva máme vydaný CERTIFIKÁT VNÚTOPODNIKOVEJ KONTROLY 1481-CPD-0085 notifikovanou osobou 1481 QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. , ktorým sa potvrdzuje že všetky ustanovenia týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly výrobku uvedé v prílohe ZA normy EN...... sa uplatnili.

Cenník

LOM PONIKY-Bôrovie
Cenník drveného materiálu
Frakcia (mm)Cena za tonu bez DPH (€)
0-46,49
0-86,00
4-85,95
4-225,50
8-166,20
8-225,95
16-226,20
0-22, 0-325,30
22-63, 32-635,10
0-63, 0-1004,80
Iná požadovaná frakciadohodou
drvený betón4,45

Poskytnutie zliav podmienené osobným jednaním.
Ponúkame možnosť výroby inej frakcie ako je uvedená v cenníku.
Pri požiadavke na výrobu frakcií mimo uvedených bude ich cena stanovená individuálne.

Ponúkame možnosť dopravy materiálu na miesto určenia vykonávanú vlastnými vozidlami:
Škoda706 - 1,-€/km+nakládka/vykládka 15min.-3,-€
Tatra T815 - 1,2,-€/km+nakládka/vykládka 15min.-6,70,-€, možnosť pripojenia prívesu
Scania8x6 - 1,9,-€/km+nakládka/vykládka 15min.-10,-€, možnosť pripojenia prívesu
Ponúkame možnosť uskladnenia výkopovej zeminy a stavebnej sute.


Kontakt

tel.: 048/4193744, fax.: 048/4193745, lomponiky@bielostav.sk