Bielostav strojné a prepravné služby, stavebné a zemné práce

BIELOSTAV

Tajov 1, 976 34 Tajov

tel.: 048/4721000
fax.: 048/4721088

Stredisko: Podlavická cesta 93
Kameňolom
tel.: 048/4193744
fax.: 048/4193745
lomponiky@bielostav.sk
Miroslav Greško
majiteľ
tel.: 048/4721002
gresko@bielostav.sk
p. Samsonová
ekonomické odd.
tel.: 048/4721003
samsonova@bielostav.sk
p. Gernic
ekonomické odd.
tel.: 048/4721001
gernic@bielostav.sk
p. Tuček
vedúci dopravy
tel.: 048/4721005
tucek@bielostav.sk
p. Šperka
riaditeľ stavebnej výroby
sperka@bielostav.sk
p. Víglašský
príprava stavieb
tel.: 048/4721014
p. Murgaš
vedúci stavebnej činnosti
tel.: 048/4721004