Bielostav strojné a prepravné služby, stavebné a zemné práce

Firma BIELOSTAV so sidlom Banská Bystrica, Podlavicka cesta 93 bola založená v roku 1992 s miestom podnikania Tajov 1 , 976 34 Tajov.

Činnosť firmy je zameraná na:

 • strojné, zemné, búracie a rekultivačné práce,
 • prenájom motorových vozidiel,
 • žeriavnícke práce,
 • oprava motorových vozidiel,
 • obchodná činnosť,
 • cestná nákladná doprava,
 • recyklácia stavebného odpadu,
 • od roku 1997 svoju činnosť rozšírila o stavebné práce pozemných a banských stavieb,
 • od roku 1998 svoju činnosť rozšírila o výstavbu inžinierskych sietí a priemyselných stavieb,
 • od roku 2003 svoju činnosť rozšírila o výrobu, predaj a distribúciu drveného dolomitického kameniva.

Firma začala svoju činnosť v roku 1992 na prevádzke Tajov 1. Rozvoj firmy v nasledujúcich rokoch zvýšením výroby a strojového parku bol dôvodom na vytvorenie novej kapacitne vyhovujúcej prevádzky. Z toho dôvodu v roku 1995 si firma najskôr len prenajala a neskôr v roku 1998 aj majetko-právne vysporiadala areál nachádzajúci sa v Banskej Bystrici, Podlavická cesta 93.

Vlastný areál firmy sa rozkladá na rozlohe 13 000 m2, v ktorom sú vybudované opravárenské dielne, autoumyváreň, kancelárie s príslušenstvom, sklady olejov a mazadiel, čerpacia stanica pohonných hmôt a parkovacie plochy pre techniku. Počas pôsobenia firmy BIELOSTAV na Slovensku dynamicky rastie jej výrobný obrat a imanie. Firma investuje do rozvoja a nie do spotreby. K dokresleniu profilu firmy uvádzame, že počas jej existencie nedošlo ani raz k neplneniu alebo omeškaniu záväzkov voči sociálnej, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu.

Od 1.12.2006 prevádzkujeme lom Poniky, kde vykonávame ťažbu kameňa a jeho následné spracovanie na rôzne druhy pieskov,štrkov a hrubého kameňa.


REFERENCIE


Firma vykonáva svoju činnost' vlastnou technikou. Strojový a technický park sa inovuje s tým, aby sa udržala ako konkurencie schopnou a neustále zvyšovala kvalitu vykonávaných prác. V adresári odberaťeľov je v súčastnosti evidovaných 1260 fyzických alebo právnických osôb, ktorí si naše služby a práce objednali. Patrili, respektíve patria medzi nich významní stavební dodávatelia ako:

 • Bučina DDD Zvolen,
 • Doprastav Zvolen,
 • Hydrostav Žilina,
 • Váhostav Žilina,
 • Cestné stavby Nitra,
 • IKM Banská Bystrica,
 • CMK Zvolen,
 • IPS Bratislava,
 • Skanska SK Bratislava,
 • PS Žilina,
 • PSG Dubnica,
 • Cesta Slovakia Bratislava,
 • Metrostav Bratislava,
 • TBG Doprastav Zvolen,
 • Doka Banská Bystrica,
 • Železiarne Podbrezová,
 • Eurotranciati-Bučina Zvolen,
 • Tri-stav Stavby Banská Bystrica,
 • Zberné suroviny Žilina,
 • Ekostavby Žilina,
 • Supermarket COOP Bratislava,
 • Biotika Slovenská Ľupča,
 • Keller Bratislava,
 • VAV Invest Banská Bystrica,
 • Harmanecké papierne,
 • Smrečina Banská Bystrica,
 • Eurovia,
 • DYNAMIK Nitra a iní.

Táto činnosť je zabezpečovaná s 85 pracovníkmi, z toho 72 výrobnými.